Odkazy a testy

Testové otázky závěrečných zkoušek

Na stránkách Ministerstva dopravy jsou k dispozici testové otázky, prověřující Vaše znalosti z jednotlivých oblastí předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy.

Současně nabízejí i možnost složit si zde cvičnou zkoušku.

Cvičná zkouška se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování cvičné zkoušky pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů. Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy. Případné nově schvalované otázky budou v souladu se zákonem s předstihem zveřejňovány ve Věstníku dopravy.

Etesty MDCR - http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/ro

Nové otázky

Nové testové otázky - https://www.noveotazky.cz

Bezpečné cesty

Bezpečné cesty - animace k doplnění výuky - https://www.bezpecnecesty.cz

Stav vyřízení žádostí o vystavení řidičského průkazu

Pokud již máte podanou žádost o vystavení řidičského průkazu na magistrátu města Jíhlavy, můžete se na tomto odkazu přesvědčit, zda je vaše žádost již vyřízena. Pokud je u datumu, kdy jste žádost podávali uvedeno "Vyřízeno a k vyzvednutí", můžete si na odboru dopravy vyzvednout hotový řidičský průkaz.

Stav vyřízení žádostí na odboru dopravy Jihlava

Dotazník zpětné vazby

Budeme rádi, pokud nám v anonymním dotazníku prozradíte, co se Vám u nás líbilo, případně čím jsme Vám přípravu ztrpčili.

Dotazník zpětné vazby pro Vás v tuto chvíli připravujeme, odkaz uveřejníme v nejbližší době.


Registr řidičů

Máte řidičský průkaz a zajímá Vás, kolik máte bodů? Víte že tuto informaci můžete obdržet zcela zdarma obratem elektronicky?
Budete ale potřebovat buď elektronický občanský průkaz, nebo datovou schránku..

Portál občana - https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni