JAK SE PŘIHLÁSIT

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Oba tyto vyplněné tiskopisy pak přineste do autoškoly (Fritzova ulice 2, Jihlava, budova bývalého Agrodatu, první patro), nebo v případě naší nepřítomnosti vhoďte do poštovní schránky v přízemí.

Pozor, aby odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy žádost akceptoval, musí být formulář Žádost o přijetí k výuce a výcviku vytištěn na jediném listě, tzn. je třeba použít oboustranný tisk.

Žádost můžete také vytisknout z tohoto pdf formuláře a čitelně vyplnit podle níže zobrazeného vzoru.
I v tomto případě je však třeba žádost vytisknout oboustraně na jediný list.

Pokud nemáte možnost tisku nebo máte potíže s doručením žádosti do autoškoly, můžete nás také kontaktovat telefonicky, emailem nebo pomocí kontaktního formuláře na těchto stránkách. Žádost pak vyplníme a vytiskneme při kontaktní schůzce přímo v autoškole.


Posudek o zdravotní způsobilosti vyplňuje a potvrzuje praktický lékař a v den podání přihlášky nesmí být posudek starší více než 3 měsíce. Lékař vyplňuje, zda je žadatel o řidičské oprávnění způsobilý nebo způsobilý s podmínkou. Podmínka je poté vyznačena v řidičském průkazu, např. brýle nutné apod.
Pokud máte i kontaktní čočky, je nutné, aby v posudku byly také zapsány.

Použije-li lékař vlastní formulář, ničemu to nevadí, odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy akceptuje oba typy tiskopisů.


Plánujete zahájit autoškolu později?

Výcvik a výuku v autoškole je možné zahájit dovršením věku 15 a půl roku. Brání-li Vám věk nebo jiné okolnosti nastoupit výuku okamžitě, a přesto by jste si rádi rezervovali místo v některém z budoucích kurzů, využijte náš REZERVAČNÍ SYSTÉM

V případě jakýchkoliv nejasností se informujte, nejlépe přes e-mail nebo telefonicky a my vás budeme neprodleně informovat o dalším postupu.


Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k výuce: PDF nebo Word
Posudek o zdravotní způsobilosti: PDF nebo Word
Žádost o přijetí k výuce - vzor